Získať spätnú väzbu od vašich hráčov

Chcete lepšie porozumieť vašim hráčom a tréningom? Nechajte sa od nich ohodnotiť vo forme spätnej väzby, týkajúcej sa tréningov.

S funkciou Sportlyzer - spätná väzba k tréningom, môžu vaši hráči jednoducho zanechať spätnú väzbu o tom, ako sa im tréning páčil, ako obtiažny bol (hodnotenie vynaloženého úsilia) a takisto iné komentáre.

Tréneri vidia všetky údaje na svojom paneli spätnej väzby od tréningu. Prístrojová doska obsahuje aj RSVP a údaje o dochádzke spolu s vlastným odhadom trénerov o náročnosti tréningu. To všetko vytvorí jasný obraz o tom, kto sa na konkrétnych reláciách zúčastnil a ako na ne reagoval.

Pre zlepšenie tréningov používajte Sportlyzer training feedback a vypočujte si názory vašich hráčov.

Dostupné sú platené aj bezplatné plány. Pri registrácii nie je potrebné kreditná karta.

Potrebujete pomoc? Kontaktujte nás