Privātuma politika

Laipni lūdzam Sportlyzer! Mēs piedāvājam programmatūras pakalpojumus klubiem, sportistiem un vecākiem. To darot, mēs cenšamies saglabāt personas informāciju privātu un drošu. Šajā politikā jūs atradīsiet mūsu noteikumus par jūsu personas datu aizsardzību, kas tiek glabāti Sportlyzer.

1. Ievads

Sportlyzer ir Pakalpojums, ko nodrošina juridiska persona Sportlyzer OÜ, kas apstrādā Personas datus savu Lietotāju vārdā.

Lietotāji var sazināties ar Sportlyzer OÜ, izmantojot support_at_sportlyzer.com vai no funkcijas “Sazināties un atbalsts”. www.sportlyzer.com.

Sportlyzer OÜ juridiskā adrese ir Narva mnt 9, Tartu, Igaunija.

2. Definīcijas

 • Personas dati - jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu
 • Lietotājs – Persona (tostarp jūs), kas izmanto Sportlyzer pakalpojumu (kurai var būt dažādas lomas, kas aprakstītas pakalpojumu sniegšanas noteikumu 3. punktā)
 • Klubs – Sporta klubs vai komanda, kas izmanto Sportlyzer pakalpojumu. Klubu organizē personāla locekļi (menedžeri un/vai treneri).
 • Pakalpojums – Sportlyzer programmatūra, ko izmanto lietotāji un klubi un kas atrodas Sportlyzer tīmeklī un mobilajās lietotnēs, tostarp, bet ne tikai, sportlyzer.com, Coach Diary App, Player App, Parent App, Pro Player App.
 • Lietotāja konts – Personīgais lietotāja konts, kas nodrošina piekļuvi Sportlyzer Pakalpojumam un caur kuru Lietotājs sevi identificē. Kluba ievadītie spēlētāji, kuri neidentificē sevi ar paroli, netiek uzskatīti par lietotāju kontiem.
 • GDPR - Eiropas Savienības Vispārīgā datu aizsardzības regula (Regula (ES) 2016/679)

3. Apstrādes mērķi un juridiskais pamats

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Pakalpojuma sniegšana saskaņā ar Sportlyzer pakalpojumu sniegšanas noteikumiem. Sportlyzer var apstrādāt datus arī pēc Lietotāja brīvi dotas, konkrētas, informētas un nepārprotamas piekrišanas, vajadzības gadījumā to lūdzot. Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt piekrišanu, dzēšot šādus datus no Pakalpojuma.

4. Attiecīgās personas datu kategorijas

Atkarībā no Lietotāja veida Sportlyzer iesniegto personas datu kategorijas var atšķirties.

 • Lai piekļūtu Pakalpojumam, visiem Lietotājiem ir nepieciešams vārds un e-pasta adrese.
 • Cita informācija, piem. Lietotāja personiskā informācija, veselības dati, kontakti, apmeklējuma dati utt. nav obligāti, un tos var uzglabāt:
  • Klubi (treneri un menedžeri), kuriem ir jābūt neatkarīgiem līgumiem ar Lietotājiem par to;
  • Paši lietotāji, kas to uzglabā savā labā.

5. Personas datu saņēmēji

Ja Lietotājam ir saistīts konts ar kādu Sportlyzer klubu, Lietotāja personas dati tiek sniegti šī kluba treneriem un menedžeriem. Lietotājam ir jābūt līgumam ar Klubu par šādas informācijas apstrādi. Citi Lietotāji nevar redzēt Lietotāju personas datus, izņemot to Lietotāju sarakstu, kuri arī piedalās konkrētās apmācībās, un datus, ko Lietotājs kopīgo saviem draugiem Pakalpojumā. Sīkāku informāciju par dažādām Lietotāju lomām un viņu tiesībām var atrast Pakalpojuma noteikumu 3. punktā.

Sportlyzer bez rakstiskas piekrišanas var pārskatīt un analizēt anonīmos datus, ko Lietotājs ievada par treniņiem, vingrinājumiem un jebko, ko viņš izvēlas izsekot, un izmantot tos Pakalpojuma turpmākai attīstībai un publicēšanai zinātniskos nolūkos.

Izņemot šajā Privātuma politikā aprakstītos gadījumus, Sportlyzer tīši neizpaudīs (personas) datus, kas tiek glabāti Pakalpojumā, citām trešajām personām bez Lietotāja brīvi dotas, konkrētas, informētas un nepārprotamas piekrišanas. Sportlyzer var izpaust informāciju trešajām personām, ja Lietotājs tam piekrīt, kā arī šādos apstākļos:

 • SSportlyzer izmanto apakšapstrādātājus, ja nepieciešams, lai piedāvātu Lietotājiem Pakalpojumu, tostarp, bet ne tikai, atbalsta, servera un ziņojumapmaiņas pakalpojumu sniedzējus. Turklāt Sportlyzer izmanto klientu attiecību pārvaldības programmatūru (CRM), lai piedāvātu labāku atbalstu klubiem, iegūtu labāku pārskatu par tiem un ātrāk tos aktivizētu. Pakalpojuma piedāvāšanai nepieciešamās trešās puses lielākoties atrodas Eiropā. Sportlyzer ir izvērtējis, ka arī visi pārējie datu apstrādātāji piedāvā pietiekamu datu aizsardzību. Trešajām pusēm tiek nosūtīts tikai minimālais nepieciešamais datu apjoms.
 • Sportlyzer var izpaust Personas datus vai citu informāciju, ja to pieprasa likums.

6. Uzglabāšanas periods

 • Ja Sportlyzer vairs nav nepieciešams uzglabāt Personas datus šajā Privātuma politikā noteiktajiem mērķiem, visi Personas dati tiks dzēsti no Sportlyzer serveriem pēc tam, kad konts būs bijis neaktīvs (konts nav bijis pieteicies) 12 mēnešus. Tas ietekmē tikai lietotāju kontus, kas nav saistīti ne ar vienu klubu, un neaktīvos kluba menedžeru kontus neaktīvajā klubā.
 • Servera pakalpojumu sniedzējs dublē datus reizi dienā, un šīs kopijas tiek glabātas 2 nedēļas. Sportlyzer arī saglabā Personas datus, lai izpildītu juridiskās saistības (t.i., norēķinu informācija tiek saglabāta 7 gadus saskaņā ar Igaunijas grāmatvedības un nodokļu likumiem), atrisinātu strīdus un izpildītu līgumus. Sportlyzer veic dublējumus reizi nedēļā, un tie tiek glabāti 6 mēnešus.

7. Datu subjekta tiesības

 • Lietotājiem ir tiesības jebkurā laikā piekļūt saviem Sportlyzer glabātajiem personas datiem, piesakoties savā kontā vai piekļūstot tam no mobilajām lietotnēm. Lietotājiem ir tiesības jebkurā laikā labot vai atjaunināt sava konta informāciju, piekļūstot savam kontam. Lietotājiem ir tiesības pieprasīt sava konta/datu dzēšanu vietnē Sportlyzer. Lai dzēstu kontu, Lietotājs var sazināties ar Sportlyzer, nosūtot e-pastu/ziņu, kā norādīts šīs Privātuma politikas 1. punktā, un Sportlyzer dzēsīs visus datus, kas attiecas uz Lietotāja kontu. Sportlyzer dzēš kontu (tostarp Personas datus) 30 dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Ja Lietotāja konts ir saistīts ar Klubu, Lietotājam ir jālūdz savam Klubam dzēst viņa datus.
 • Lietotājiem ir tiesības iebilst pret savu Personas datu apstrādi, nosūtot Sportlyzer e-pasta ziņojumu, kas norādīts šīs Privātuma politikas 1. punktā ar savu iebildumu. Lietotājiem ir arī tiesības ierobežot datu apstrādi, kamēr tiek izskatītas sūdzības (piemēram, par precizitāti) vai ja apstrāde ir nelikumīga, bet Lietotājs iebilst pret datu dzēšanu. Turpmākās instrukcijas un darbības ir atkarīgas no konkrētā pieprasījuma. Konti galvenokārt ir saistīti ar klubu, un apstrāde bieži vien ir nepieciešama Klubam, lai sniegtu savus pakalpojumus.
 • Lietotājiem ir tiesības eksportēt savus datus no Sportlyzer. Lielāko daļu datu viņi var eksportēt paši. Jebkuru citu pieprasījumu gadījumā Lietotājam jāsazinās ar Sportlyzer pa e-pastu, kā norādīts šīs Privātuma politikas 1. punktā. Sportlyzer eksportē datus strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā (t.i., CSV vai Excel, vai, ja iespējams, XML formātā). Sportlyzer eksportē datus 30 dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

8. Datu drošība

Sportlyzer uztur atbilstošus administratīvos, tehniskos un fiziskos aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Personas datus pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, nejaušu nozaudēšanu, neatļautu pārveidošanu, neatļautu izpaušanu vai piekļuvi, ļaunprātīgu izmantošanu un jebkādu citu Sportlyzer rīcībā esošo personas datu nelikumīgu apstrādi. Tas ietver, piemēram, aizsardzību ar paroli, apstrādes sistēmu noturību, personas datu dublēšanu un https savienojumu ar šifrēšanu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka Sportlyzer nevar garantēt pilnīgu drošību Lietotāja konta paroles nesankcionētas ievadīšanas vai izmantošanas gadījumā vai Lietotāja programmatūras vai aparatūras kļūmes gadījumā. Ja Lietotājs uzskata, ka viņa personas dati ir apdraudēti, viņam nekavējoties jāsazinās ar Sportlyzer, kā norādīts šīs Privātuma politikas 1. punktā.

9. Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē

Ja Lietotājs konstatē, ka viņa tiesības ir pārkāptas, Lietotājam ir tiesības iesniegt prasību Igaunijas Datu aizsardzības inspekcijā (e-pasts: info@aki.ee vai tālrunis +372 627 4135) vai citai Lietotāja dalībvalsts uzraudzības iestādei. pastāvīgā dzīvesvieta, darba vieta vai iespējamā pārkāpuma vieta, vai tiesa.

10. Bērnu datu apstrāde

Lietotājiem, kas jaunāki par 16 gadiem, ir jāsniedz vecāku piekrišana, lai izmantotu Pakalpojumu. Ja persona, kas ir jaunāka par 16 gadiem, ir sniegusi personas informāciju Pakalpojumam bez vecāku piekrišanas, tiek pieliktas saprātīgas pūles, lai ierobežotu šādas informācijas apstrādi Pakalpojumā, līdz tiek saņemta vecāku piekrišana.

11. Saziņa saistībā ar datu aizsardzības pārkāpumiem

Personas datu pārkāpuma gadījumā Sportlyzer bez liekas kavēšanās un, ja iespējams, informēs Lietotājus un iestādes saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

12. E-pasti no Sportlyzer

Sportlyzer informē, ka ik pa laikam tiek sūtīti e-pasta ziņojumi par svarīgiem notikumiem Pakalpojumā vai ar to saistītiem. E-pasta ziņojumi tiek nosūtīti uz e-pasta adresi, kuru Lietotājs ir iesniedzis Pakalpojumā. Sportlyzer neizmanto lietotāju e-pastus trešo pušu reklāmu sūtīšanai.

13. Sīkdatnes

Sportlyzer izmanto trešo pušu analītikas rīkus (galvenokārt Google Analytics), kas palīdz izmērīt datplūsmu un lietošanas tendences Sportlyzer vietnē. Šie rīki apkopo analītisko informāciju no Lietotājiem, lai to nevarētu saprātīgi izmantot, lai identificētu konkrētu lietotāju.

Papildu tīmekļa vietnes lietošanas datiem Sportlyzer izmanto arī divu veidu sīkfailus – sesijas ID sīkfailu un valodas sīkfailu. Tie netiks kopīgoti ne ar vienu citu organizāciju.

Sesijas ID sīkfails ir unikāls numurs, kas tiek piešķirts Lietotājam tīmekļa lapas apmeklējuma laikā un ļauj identificēt, kad Lietotājs atgriežas tīmekļa lapā. Sesijas ID tiek glabāts 2 dienas, pēc tam tas tiek automātiski izdzēsts.

Valodas sīkfails tiek izmantots, lai iepriekš iestatītu Lietotāja valodas preferences tīmekļa vietnes lietošanas laikā. Valodas sīkfails tiek glabāts 28 dienas, pēc tam tas tiek automātiski izdzēsts.

14. Datu pārzinis un datu apstrādātājs

 • Sportlyzer uzsver, ka Sportlyzer nepieder, nekontrolē vai nevirza to personas datu izmantošanu, ko Lietotājs glabā vai apstrādā, izmantojot Pakalpojumu. Tikai Lietotājiem ir tiesības piekļūt šādiem datiem, izgūt un vadīt to izmantošanu.
 • Sportlyzer lielākoties nezina, kādus Personas datus Lietotājs faktiski uzglabā vai dara pieejamus Pakalpojumam. Sportlyzer nepiekļūst tieši šādiem datiem, izņemot gadījumus, kad to ir atļāvis Lietotājs vai ja tas ir nepieciešams Pakalpojumu sniegšanai Lietotājiem.
 • Sportlyzer neievāc un nenosaka nekādu Personas datu izmantošanu vai mērķus, kādiem Personas dati tiek vākti, tāpēc Sportlyzer nevar uzskatīt par datu pārzini saskaņā ar GDPR, un tam nav ar to saistīto pienākumu saskaņā ar GDPR.
 • Sportlyzer jāuzskata par apstrādātāju tā Lietotāju un klubu vārdā.
 • Klubi un Lietotāji ir datu pārziņi saskaņā ar GDPR, kas nozīmē, ka Klubi un Lietotāji kontrolē veidu, kādā šādi personas dati tiek vākti un izmantoti, kā arī nosaka šādu personas datu apstrādes mērķus un līdzekļus.
 • Sportlyzer nav atbildīgs par tā (vai tā apakšuzņēmēju) serveros ietverto Personas datu saturu vai citu informāciju, kā arī Sportlyzer nav atbildīgs par veidu, kādā Lietotājs apstrādā šādu informāciju.

15. Šīs politikas atjauninājumi

Ja Sportlyzer veic kādas izmaiņas šajā politikā, Lietotājiem tiek iepriekš nosūtīts e-pasta ziņojums. Lietotājs tiek informēts arī par izmaiņām, izmantojot paziņojumu vietnē vai mūsu mobilajā lietotnē.

Pēdējā atjaunināšana 31.10.2022.

Vajadzīga palīdzība? Sazinieties ar mums